نویسنده = علیرضا نورپور
تعداد مقالات: 4
2. آنالیز حرارتی و تامین گرمایش هاضم بیهوازی مزوفیلیک با خوراک کودگاوی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 11-19

علیرضا نورپور؛ رضا رفیعی نژاد


3. تحلیل انرژی و اگزرژی آب شیرین کن MED-TVC با استفاده از سیستم تولید توان آلام در جزیره کیش

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 39-45

آزاده احمدی؛ علیرضا نورپور؛ علیرضا کنی؛ علیرضا سرایی


4. CFD analysis for evaluating agitation via mixer in a cattle manure anaerobic digestion

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 46-58

علیرضا نورپور؛ سروش دبیری