نمایه نویسندگان

آ

 • آقابالائی، وحید مروری بر روش‌های متعارف و نوین حذف نیترات از آب آشامیدنی در مقیاس کامل [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 74-84]
 • آقابالائی، وحید اهمیت انتخاب فرآیند تصفیه بخش لجن در کاهش مصرف انرژی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 101-106]

ا

 • احمدی، آزاده تحلیل انرژی و اگزرژی آب شیرین کن MED-TVC با استفاده از سیستم تولید توان آلام در جزیره کیش [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 39-45]

ب

 • برهانی، فائزه مدل سازی و ارزیابی سهم انتشار آلاینده های NOX و CO خروجی از دودکش یک کارخانه تولید ایزوگام روی منطقه اطراف ( مطالعه موردی: دلیجان) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 91-100]

ت

 • تابش‌نیا، مهلا اهمیت انتخاب فرآیند تصفیه بخش لجن در کاهش مصرف انرژی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 101-106]
 • تابش نیا، مهلا مروری بر روش‌های متعارف و نوین حذف نیترات از آب آشامیدنی در مقیاس کامل [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 74-84]

ج

 • جعفری، محمد امکان سنجی فنی – اقتصادی استفاده از سیستم تجدیدپذیر جهت پیش‌گرم‌سازی گاز ورودی به ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز CGS (مورد مطالعاتی: ایستگاه CGS گاز استان قزوین) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 20-24]
 • جعفری، محمد مطالعه امکان سنجی استفاده از سیستم های تولید همزمان توان و حرارت در واحدهای تصفیه‌خانه‌ فاضلاب [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 33-38]
 • جعفری، محمد مطالعه کاربرد سیستم فتوولتائیک و استفاده از سیستم پسماندهای آلی برای فروشگاه بزرگ در حال تاسیس [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 85-90]
 • جوادیان، بهزاد تعیین توان تولیدی نیروگاه بیوگاز سوز پسماند شهری (مطالعه موردی محل دفن آمل) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 68-73]

ح

 • حیدریات، حسین تعیین توان تولیدی نیروگاه بیوگاز سوز پسماند شهری (مطالعه موردی محل دفن آمل) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 68-73]

د

 • دبیری، سروش CFD analysis for evaluating agitation via mixer in a cattle manure anaerobic digestion [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 46-58]

ر

 • رفیعی نژاد، رضا آنالیز حرارتی و تامین گرمایش هاضم بیهوازی مزوفیلیک با خوراک کودگاوی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 11-19]

ز

 • زاهد، فاطمه مدل سازی و ارزیابی سهم انتشار آلاینده های NOX و CO خروجی از دودکش یک کارخانه تولید ایزوگام روی منطقه اطراف ( مطالعه موردی: دلیجان) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 91-100]

س

 • سرایی، علیرضا تحلیل انرژی و اگزرژی آب شیرین کن MED-TVC با استفاده از سیستم تولید توان آلام در جزیره کیش [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 39-45]

ش

 • شکاری، نسیم پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی در یک واحد پتروشیمی براساس رویکردهای بین المللی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 107-112]
 • شکوری، مهدی امکان سنجی فنی – اقتصادی استفاده از سیستم تجدیدپذیر جهت پیش‌گرم‌سازی گاز ورودی به ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز CGS (مورد مطالعاتی: ایستگاه CGS گاز استان قزوین) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 20-24]
 • شکوری، مهدی بررسی سیاست های انرژی تجدیدپذیر کشور ترکیه در مقایسه با اتحادیه اروپا [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 25-32]
 • شکوری، مهدی مطالعه امکان سنجی استفاده از سیستم های تولید همزمان توان و حرارت در واحدهای تصفیه‌خانه‌ فاضلاب [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 33-38]
 • شکوری، مهدی مطالعه کاربرد سیستم فتوولتائیک و استفاده از سیستم پسماندهای آلی برای فروشگاه بزرگ در حال تاسیس [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 85-90]
 • شکوری، مهدی پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی در یک واحد پتروشیمی براساس رویکردهای بین المللی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 107-112]

ص

 • صیدآبادی، لیلا امکان سنجی فنی – اقتصادی استفاده از سیستم تجدیدپذیر جهت پیش‌گرم‌سازی گاز ورودی به ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز CGS (مورد مطالعاتی: ایستگاه CGS گاز استان قزوین) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 20-24]
 • صیدآبادی، لیلا مطالعه امکان سنجی استفاده از سیستم های تولید همزمان توان و حرارت در واحدهای تصفیه‌خانه‌ فاضلاب [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 33-38]
 • صیدآبادی، لیلا مطالعه کاربرد سیستم فتوولتائیک و استفاده از سیستم پسماندهای آلی برای فروشگاه بزرگ در حال تاسیس [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 85-90]

ق

 • قنواتی، حسین تعیین توان تولیدی نیروگاه بیوگاز سوز پسماند شهری (مطالعه موردی محل دفن آمل) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 68-73]

ک

 • کنی، علیرضا تحلیل انرژی و اگزرژی آب شیرین کن MED-TVC با استفاده از سیستم تولید توان آلام در جزیره کیش [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 39-45]
 • کیوانفر، محمد بررسی سیاست های انرژی تجدیدپذیر کشور ترکیه در مقایسه با اتحادیه اروپا [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 25-32]

م

 • مردانی، شیما مروری بر روش‌های متعارف و نوین حذف نیترات از آب آشامیدنی در مقیاس کامل [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 74-84]
 • مردانی، شیما اهمیت انتخاب فرآیند تصفیه بخش لجن در کاهش مصرف انرژی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 101-106]

ن

 • نائیجی، اسفندیار تعیین توان تولیدی نیروگاه بیوگاز سوز پسماند شهری (مطالعه موردی محل دفن آمل) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 68-73]
 • نورپور، علیرضا آنالیز حرارتی و تامین گرمایش هاضم بیهوازی مزوفیلیک با خوراک کودگاوی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 11-19]
 • نورپور، علیرضا تحلیل انرژی و اگزرژی آب شیرین کن MED-TVC با استفاده از سیستم تولید توان آلام در جزیره کیش [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 39-45]
 • نورپور، علیرضا CFD analysis for evaluating agitation via mixer in a cattle manure anaerobic digestion [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 46-58]
 • نورپور، علیرضا مدل سازی و ارزیابی سهم انتشار آلاینده های NOX و CO خروجی از دودکش یک کارخانه تولید ایزوگام روی منطقه اطراف ( مطالعه موردی: دلیجان) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 91-100]