نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. آتشسوزی در جنگل (بررسی علل، آسیب‌ها و مزایا)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 183-187

رؤیا عابدی