نویسنده = �������������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت آتش‌سوزی طبیعی جنگل ها در سناریوهای تغییر اقلیم IPCC

دوره 2، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 228-231

امیرحسین سادات رضوی؛ مجید شفیع پور مطلق؛ علیرضا نورپور؛ امیرهوشنگ احسانی