کلیدواژه‌ها = چرخه های سردسازی اجکتوری
مروری بر فناوری سردسازی اجکتوری و کاربردهای آن

دوره 2، شماره 3، آبان 1399، صفحه 251-269

امیرحسین نجفیان؛ ادیب شعبانی؛ سلمان موحدی راد