تحلیل انرژی و اگزرژی آب شیرین کن MED-TVC با استفاده از سیستم تولید توان آلام در جزیره کیش

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 39-45

آزاده احمدی؛ علیرضا نورپور؛ علیرضا کنی؛ علیرضا سرایی


CFD analysis for evaluating agitation via mixer in a cattle manure anaerobic digestion

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 46-58

علیرضا نورپور؛ سروش دبیری


تعیین توان تولیدی نیروگاه بیوگاز سوز پسماند شهری (مطالعه موردی محل دفن آمل)

دوره 1، شماره 2، دی 1398، صفحه 68-73

اسفندیار نائیجی؛ حسین حیدریات؛ حسین قنواتی؛ بهزاد جوادیان


مروری بر روش‌های متعارف و نوین حذف نیترات از آب آشامیدنی در مقیاس کامل

دوره 1، شماره 2، دی 1398، صفحه 74-84

وحید آقابالائی؛ شیما مردانی؛ مهلا تابش نیا


اهمیت انتخاب فرآیند تصفیه بخش لجن در کاهش مصرف انرژی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب

دوره 1، شماره 2، دی 1398، صفحه 101-106

شیما مردانی؛ وحید آقابالائی؛ مهلا تابش‌نیا


موافقت نامه پاریس و روند کاهش انتشار در صنعت برق ایران

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 139-144

یاور عنانی؛ زهرا گمار؛ فاطمه دلیر


آتشسوزی در جنگل (بررسی علل، آسیب‌ها و مزایا)

دوره 2، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 183-187

رؤیا عابدی


برآورد تابع تقاضای مصرف بنزین در ایران با تاکید بر هدفمندی یارانه ها

دوره 2، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 200-211

فاطمه زارع مؤیدی؛ پوریا فرح گل


بررسی وضعیت آتش‌سوزی طبیعی جنگل ها در سناریوهای تغییر اقلیم IPCC

دوره 2، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 228-231

امیرحسین سادات رضوی؛ مجید شفیع پور مطلق؛ علیرضا نورپور؛ امیرهوشنگ احسانی