تحلیل انرژی و اگزرژی آب شیرین کن MED-TVC با استفاده از سیستم تولید توان آلام در جزیره کیش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو-دانشکده انرژی و منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانشیار-دانشکده محیط زیست - دانشگاه تهران

3 استادیار-دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

4 استادیار-دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، ایران

چکیده

در این مقاله به منظور استفاده از انرژی هدر رفت در سیکل الام که یک سیکل ترمودینامیکی است که سوختش اکسیژن خالص می باشد که سبب کاهش هزینه های تولید و آلایندگی می شود جهت تولید اب شیرین استفاده شد. ابتدا با تحلیل صورت گرفته بر روی سیکل الام مشخص شد که محل برداشت گرمای مناسب جهت استفاده در سیکل آب شیرین کن ،گرمای گاز خروجی از کمپرسور می باشد که گرمای آن برابر 100 مگاوات برآورد شده است. جهت تلفیق سیکل الام و اب شیرین کن از اب شیرین کنMED-TVC که یکی از مناسبترین و اقتصادی ترین اب شیرین کن ها است بهره گرفته شده است که اب شیرین کن مورد تحلیل در منطقه ی کیش در جنوب ایران واقع شده است . در این پروژه سیکل پیشنهادی از منظر انرژی، اکسرژی و تخریب اکسرژی سیکل تحلیل شده‌است. پس از بهینه‌سازی این چرخه، میزان تخریب اکسرژی برای توربین ،کمپرسور و رکوپراتور و دیگر تجهیزات محاسبه شد . اگزرژی تخریبی نهایی آب شیرین کن 14436کیلو وات می باشد .

کلیدواژه‌ها