مروری بر روش‌های متعارف و نوین حذف نیترات از آب آشامیدنی در مقیاس کامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست- مهندسی آب و فاضلاب، دانشکده محیط زیست- دانشکده‌های پردیس فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

آلودگی آب با غلظت‌های بالای نیترات مشکل جهانی است. افزایش غلظت نیترات بیش از 45 میلی‌گرم در لیتر، موجب بیماری متهموگلوبین، یا سندرم کودک کبود در کودکان و ایجاد ترکیبات سرطان‌زای نیتروزآمین و نیتروزآمید و افزایش احتمال ابتلا به سرطان‌های مختلف خواهد شد. همچنین افزایش ورود ترکیبات نیتروژنی در کنار ترکیبات فسفردار به منابع آب‌های سطحی، باعث ایجاد پدیده سرشاری غذایی در آب‌های پذیرنده شده و نتیجه آن، فراوانی گیاهان آبی و رشد جلبک‌ها، تهی‌شدن اکسیژن محلول و مرگ‌ آبزیان است. فرآیندهای متعارف تصفیه‌خانه‌های آب در حذف نیترات موثر نیستند. روش‌های مدیریت نیترات، گزینه‌های تصفیه‌ای و غیرتصفیه‌ای می‌باشند که با توجه به محدودیت منابع آبی اهمیت روش‌های تصفیه‌ای روز به روز بیشتر می‌گردد. در سال‌های اخیر، انتخاب روش مناسب حذف نیترات از آب آشامیدنی از نظر پایداری سیستم تصفیه، صرفه اقتصادی و دوستدار بودن محیط زیست بسیار حائز اهمیت بوده و تحقیقات زیادی جهت بهبود و اصلاح سیستم‌های متعارف انجام و بسیاری از آن‌ها در مقیاس صنعتی نصب شده‌اند. این مقاله ضمن بررسی برخی تجربیات سایر کشورها و چالش‌های زیست محیطی و اقتصادی مشاهده شده ناشی از استفاده از روش های متعارف، به مقایسه فنی و اقتصادی روش‌های متعارف و اصلاح شده حذف نیترات از آب آشامیدنی خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها