مطالعه کاربرد سیستم فتوولتائیک و استفاده از سیستم پسماندهای آلی برای فروشگاه بزرگ در حال تاسیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی

2 دانشکده محیط زیست، پردیس فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق، طرح فنی بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر برای دو دستگاه پله برقی به منظور تسهیل رفت و آمد مشتریان و همچنین استفاده از پسماندهای آشپزخانه‌ای و تبدیل آن ها به انرژی مفید بررسی شده است. پله برقی مذکور در یک فروشگاه بزرگ شهر کرج نصب خواهد شد. همچنین از پسماندهای این فروشگاه برای استحصال انرژی حرارتی یا الکتریکی می‌توان بهره برد. در ابتدا، انرژی الکتریکی مورد نیاز برای الکتروموتور پله برقی و طراحی پنل‌های فتوولتاییک انجام شده است. نتایج طراحی این بخش نشان می‌دهد که انرژی مورد نیاز برای تامین برق دو پله برقی مورد نظر برابر با 3196 کیلووات ساعت در روز است. در ادامه با استفاده از پسماندهای فسادپذیر شامل پسماندهای آشپزخانه‌ای یک هاضم بی‌هوازی اختلاط کامل بیوگاز با حجم 34 متر مکعب طراحی شده است. نتایج تحلیل و بررسی‌های انجام شده در این تحقیق نشان می‌دهد که استفاده از پنل فتوولتاییک برای تامین برق پله برقی فروشگاه حاضر مقرون به صرفه نبوده درحالی‌که می‌توان با طراحی یک هاضم بیوگاز، از پسماندهای فسادپذیر انرژی استحصال و از آلودگی محیط نیز جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها