اهمیت انتخاب فرآیند تصفیه بخش لجن در کاهش مصرف انرژی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست- مهندسی آب و فاضلاب، دانشکده محیط زیست- دانشکده‌های پردیس فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پیوند آب و انرژی یکی از عنصرهای اصلی توسعه پایدار جوامع انسانی محسوب شده و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب نمونه‌ای از تعامل و تاثیر متقابل این پیوند می‌باشند. تصفیه فاضلاب شامل دو بخش تصفیه مایع و لجن است. تصفیه و مدیریت لجن یکی از پیچیده‌ترین و هزینه‌برترین بخش‌های تصفیه‌خانه بوده و می‌تواند تا 60 درصد هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه و بهره‌برداری یک تصفیه‌خانه فاضلاب را به خود اختصاص دهد. با توجه به اهمیت کاهش مصرف انرژی در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب از نظر محیط زیستی و اقتصادی، در سال‌های اخیر تحقیقات و تلاش‌های زیادی در زمینه خودکفایی تامین انرژی از فاضلاب ورودی انجام شده و براساس این هدف تصفیه‌خانه-های فاضلاب متعددی در جهان احداث یا بهینه‌سازی شده‌اند. این در حالی است که در سال‌های اخیر در کشور، تصفیه‌خانه‌های فاضلاب متعددی با ظرفیت بیش از 20000 مترمکعب در روز با فرآیند هاضم هوازی لجن احداث و یا در حال ساخت می‌باشند که انرژی بسیار بالاتری نسبت به تصفیه‌خانه‌های مشابه مصرف می‌کنند. در این مقاله فرآیند مورد استفاده در برخی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب به روش MLE همراه با هاضم هوازی در مقایسه با هاضم بی‌هوازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد نوع و انتخاب فرآیند مناسب در بخش لجن در کاهش میزان انرژی مصرفی بسیار اهمیت دارد.

کلیدواژه‌ها