مدلسازی هاب انرژی برای تامین نیازهای آب، حرارت و برق یک کارخانه سیمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله از مفهوم هاب انرژی برای تأمین نیاز به برق ، گرمایش و آب یک کارخانه سیمان در جنوب ایران استفاده شده است. با توجه به پتانسیل بالای کارخانه سیمان برای بازیابی حرارت اتلافی، دو سناریو با استفاده از آنالیز انرژی ، اگزرژی ، اقتصادی و زیست محیطی برای هاب انرژی در نظر گرفته شده است . سناریو ۱: با در نظر گرفتن تقاضاهای هاب انرژی و خرید / فروش حامل های انرژی از جمله برق ، گرمایش ، آب شیرین و همچنین تولید آن با استفاده از توربین گازی ، توربین بخار ، آب شیرین کن چند کارهMED و سیستم اسمز معکوس RO سناریو ۲ : برآورده کردن نیازهای هاب بر اساس سناریو ۱ و بازیابی گرمای اتلافی از کارخانه سیمان. با مقایسه دو سیستم تأمین انرژی ، مطالعه موردی فعلی و بهینه سازی انرژی، نتایج نشان داد که کل هزینه سالانهTAC در حدود ۳۷۰۰۰ دلار در سال کاهش یافته و راندمان اگزرژی ۳۶٪ افزایش یافته است. نتایج نشان می دهد که پس از بهینه سازی ، میانگین TAC هنگام بازیابی حرارت اتلافی، ۲۷٪ شرایطی است که گرمای اتلافی نادیده گرفته می شود.

کلیدواژه‌ها