تحلیل اقتصادی و محیط زیستی سیستم نوین هوشمند گرمایش مرکزی ساختمان بر پایه بهینه سازی انتشار آلاینده ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران پردیس بین المللی کیش، کیش، ایران

2 استادیار / دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

3 استادیار / دانشکده زیست دانشگاه خوارزمی

چکیده

امروزه با توجه به زیرساخت های فرسوده و سنتی موجود در سیستم های گرمایشی مورد استفاده در ساختمان های مسکونی، ادارات و مراکز تجاری، تغییر و جایگزینی آن ها با سیستم های نوین با مشکلات عدیده ای در سطح کشور مواجه است و عملا اجرای این مهم را به امری ناممکن مبدل ساخته است. یکی از روش های کاربردی با هدف توسعه پایدار، هوشمند سازی موتورخانه ها می باشد. در این مطالعه برای اولین بار هوشمند سازی موتورخانه یک ساختمان مسکونی با متراژ 2250 متر واقع در شهر تهران با توجه به اولویت بندی های پیش بینی شده در چگونگی مصرف انرژی در حوزه مورد مطالعه بر اساس دو شاخص عادات مصرفی ساکنین و دمای هوای محیط صورت گرفته است. بر طبق نتایج بدست آمده، در صورت اجرای این طرح سالیانه 34972.8 متر مکعب در مصرف گاز طبیعی موتورخانه صرفه جویی گردیده و متعاقبا از انتشار 93.96 کیلوگرم منواکسید کربن و 9/670 کیلوگرم دی اکسید کربن به هوا جلوگیری به عمل آمده است. همچنین صرفه جویی های اقتصادی طرح از مجموع هزینه های کاهش یافته در مصرف گاز طبیعی با در نظر گیری 22 سنت به ازای هر متر مکعب گاز طبیعی صادراتی کشور و هزینه ناشی از جلوگیری از انتشار گاز دی اکسید کربن که بر طبق پیمان کیوتو میزان 6/3 سنت به ازای هر کیلوگرم می باشد در نظر گرفته شده است. با توجه به محاسبات صورت گرفته در صورت اجرای طرح سالیانه میزان 868.95 دلار در هزینه های در نظر گرفته شده صرفه جویی می گردد.

کلیدواژه‌ها