رتبه‌بندی موانع پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی (ISO 50001) در صنایع دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر، دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مکاترونیک، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز

چکیده

مدیریت انرژی مجموعه روش‌ها و اقداماتی است که در سیستم‌های مختلف باهدف مصرف صحیح انرژی، بهبود بازدهی و به حداکثر رساندن منافع یا کاهش هزینه‌ها انجام می‌شود و شامل ابزارهایی است که برای حصول اطمینان از مصرف حداقل مقدار انرژی برای فعالیت‌های جاری، طراحی‌شده و اجرا می‌شود. مدیریت مصرف انرژی، بهره‌وری (کارایی و اثر‌بخشی) نظام‌ها (منابع، فرایندها و نتایج) را افزایش می‌دهد و یک‌راه حل مناسب برای مقابله با تهدید‌های دشمنان می‌باشد و مقابله با تهدیدهای دشمنان یکی از ضروریت‌های مهم مدیریت مصرف انرژی است و همین امر، مسئولیت نیروهای مسلح را برای ورود و عملیاتی کردن این کار دوچندان می‌کند. برنامه‌ریزی مدون، همکاری آحاد کارکنان در جهت مدیریت مصرف انرژی و همچنین استفاده از الگوی عملیاتی می‌تواند به‌عنوان یک راهکار مناسب در برنامه قرار بگیرد. پژوهش حاضر با عنوان رتبه‌بندی موانع پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی ISO50001 در صنایع دفاعی می‌باشد. روش مورداستفاده برای تعیین رتبه‌بندی هر موانع از روش سلسه‌مراتب فازی استفاده‌شده، نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد موانع مالی رتبه اول، موانع فرهنگی رتبه دوم، موانع اطلاعاتی رتبه سوم و آخرین رتبه موانع مدیریتی می‌باشد. صنایع دفاعی کشور می‌تواند با برنامه‌ریزی‌های دقیق فرماندهان ارشد در راستای اصلاح الگوی مصرف و تخصص اعتبار درست جهت سرمایه‌گذاری پروژه‌های سیستم مدیریت انرژی و با انجام اقدامات فرهنگی و تدوین ضوابط قانونی جهت بالا بردن حس مسئولیت در کارکنان، بستری مناسب جهت پیاده‌سازی سیاست‌های انرژی ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها