مروری بر فناوری سردسازی اجکتوری و کاربردهای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهدسی شیمی ، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

2 دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده

سیستم های سردسازی نقش مهمی در زندگی روزمره ما ایفا می کنند و به همین دلیل عملکرد و بازده آنها همواره مورد توجه و یکی از زمینه های تحقیقاتی محققان از گذشته بوده است. اغلب سیستم های سردسازی معمول و مورد استفاده در صنعت متشکل از کمپرسور مکانیکی با مصرف انرژی بالا هستند که استفاده آنها در برخی کاربردها را غیر اقتصادی می نماید. برخی سیستم های دیگر همچون سیستم سردسازی جذبی نیز محدودیت های خاصی را اعمال می کنند. این مقاله با معرفی اجکتور بعنوان وسیله‌ای جایگزین کمپرسور با مزیت‌های چشم‌گیر، دانش مفیدی از تحقیقات صورت گرفته بر روی کاربرد آن در چرخه‌های سرمایشی را ارائه می‌کند. همچنین انواع مختلف این سیستم‌ها در قالب متداول، پیشرفته، چندجزئی و سیستم‌های ترکیبی نیز بطور کامل مطالعه و بررسی شده‌اند. در این مقاله با مروری جامع و کامل بر ادبیات موجود در این زمینه، نقاط ضعف و قوت مطالعات پیشین، سیال‌های عامل مورد استفاده و همچنین عوامل موثر بر عملکرد سیستم‌ها نیز اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها