نمایه نویسندگان

آ

 • آشفته، حسین مدل تابع تقاضای انرژی حمل ونقل جهان با استفاده از روش رگرسیون لجستیک و بررسی شاخص ها [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 222-227]
 • آقابالائی، وحید مروری بر روش‌های متعارف و نوین حذف نیترات از آب آشامیدنی در مقیاس کامل [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 74-84]
 • آقابالائی، وحید اهمیت انتخاب فرآیند تصفیه بخش لجن در کاهش مصرف انرژی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 101-106]

ا

 • احسانی، امیرهوشنگ بررسی وضعیت آتش‌سوزی طبیعی جنگل ها در سناریوهای تغییر اقلیم IPCC [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 228-231]
 • احمدی، آزاده تحلیل انرژی و اگزرژی آب شیرین کن MED-TVC با استفاده از سیستم تولید توان آلام در جزیره کیش [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 39-45]

ب

 • برهانی، فائزه مدل سازی و ارزیابی سهم انتشار آلاینده های NOX و CO خروجی از دودکش یک کارخانه تولید ایزوگام روی منطقه اطراف ( مطالعه موردی: دلیجان) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 91-100]

پ

 • پرداختی، علیرضا تحلیل اقتصادی و محیط زیستی سیستم نوین هوشمند گرمایش مرکزی ساختمان بر پایه بهینه سازی انتشار آلاینده ها [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 188-199]

ت

 • تابش‌نیا، مهلا اهمیت انتخاب فرآیند تصفیه بخش لجن در کاهش مصرف انرژی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 101-106]
 • تابش نیا، مهلا مروری بر روش‌های متعارف و نوین حذف نیترات از آب آشامیدنی در مقیاس کامل [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 74-84]

ج

 • جعفری، اکبر تحلیل موانع پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی (ISO50001) در صنایع خودروسازی مطالعه‌ی موردی (ایران‌خودرو) [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 212-221]
 • جعفری، اکبر رتبه‌بندی موانع پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی (ISO 50001) در صنایع دفاعی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 242-250]
 • جعفری، محمد امکان سنجی فنی – اقتصادی استفاده از سیستم تجدیدپذیر جهت پیش‌گرم‌سازی گاز ورودی به ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز CGS (مورد مطالعاتی: ایستگاه CGS گاز استان قزوین) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 20-24]
 • جعفری، محمد مطالعه امکان سنجی استفاده از سیستم های تولید همزمان توان و حرارت در واحدهای تصفیه‌خانه‌ فاضلاب [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 33-38]
 • جعفری، محمد مطالعه کاربرد سیستم فتوولتائیک و استفاده از سیستم پسماندهای آلی برای فروشگاه بزرگ در حال تاسیس [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 85-90]
 • جوادیان، بهزاد تعیین توان تولیدی نیروگاه بیوگاز سوز پسماند شهری (مطالعه موردی محل دفن آمل) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 68-73]

ح

 • حیدریات، حسین تعیین توان تولیدی نیروگاه بیوگاز سوز پسماند شهری (مطالعه موردی محل دفن آمل) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 68-73]

د

 • دبیری، سروش CFD analysis for evaluating agitation via mixer in a cattle manure anaerobic digestion [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 46-58]
 • دلیر، فاطمه مدل سازی ردپای کربن در نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F با بویلر سه فشاره با تمرکز بر روی تأثیر فشار درام ها [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 132-138]
 • دلیر، فاطمه موافقت نامه پاریس و روند کاهش انتشار در صنعت برق ایران [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 139-144]
 • دلیر، فاطمه تحلیل و بهینه سازی ترمودینامیکی سیکل ترکیبی کلاس F سه فشاره [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 145-151]

ر

 • رفیعی نژاد، رضا آنالیز حرارتی و تامین گرمایش هاضم بیهوازی مزوفیلیک با خوراک کودگاوی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 11-19]
 • روزی طلب، نیلوفر توسعه ی انرژی تجدیدپذیر در نروژ [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 280-289]

ز

 • زارع مؤیدی، فاطمه برآورد تابع تقاضای مصرف بنزین در ایران با تاکید بر هدفمندی یارانه ها [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 200-211]
 • زاهد، فاطمه مدل سازی و ارزیابی سهم انتشار آلاینده های NOX و CO خروجی از دودکش یک کارخانه تولید ایزوگام روی منطقه اطراف ( مطالعه موردی: دلیجان) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 91-100]
 • زاهد، محمد علی تحلیل اقتصادی و محیط زیستی سیستم نوین هوشمند گرمایش مرکزی ساختمان بر پایه بهینه سازی انتشار آلاینده ها [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 188-199]

س

 • سادات رضوی، امیرحسین بررسی وضعیت آتش‌سوزی طبیعی جنگل ها در سناریوهای تغییر اقلیم IPCC [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 228-231]
 • سرایی، علیرضا تحلیل انرژی و اگزرژی آب شیرین کن MED-TVC با استفاده از سیستم تولید توان آلام در جزیره کیش [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 39-45]

ش

 • شعبانی، ادیب مروری بر فناوری سردسازی اجکتوری و کاربردهای آن [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 251-269]
 • شفیع پور مطلق، مجید بررسی وضعیت آتش‌سوزی طبیعی جنگل ها در سناریوهای تغییر اقلیم IPCC [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 228-231]
 • شکاری، نسیم پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی در یک واحد پتروشیمی براساس رویکردهای بین المللی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 107-112]
 • شکاری، نسیم توسعه شاخص عملکرد انرژی یک واحد پالایش نفت با استفاده از تحلیل رگراسیون و مدل سازی چند متغیره [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 152-156]
 • شکوری، مهدی امکان سنجی فنی – اقتصادی استفاده از سیستم تجدیدپذیر جهت پیش‌گرم‌سازی گاز ورودی به ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز CGS (مورد مطالعاتی: ایستگاه CGS گاز استان قزوین) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 20-24]
 • شکوری، مهدی بررسی سیاست های انرژی تجدیدپذیر کشور ترکیه در مقایسه با اتحادیه اروپا [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 25-32]
 • شکوری، مهدی مطالعه امکان سنجی استفاده از سیستم های تولید همزمان توان و حرارت در واحدهای تصفیه‌خانه‌ فاضلاب [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 33-38]
 • شکوری، مهدی مطالعه کاربرد سیستم فتوولتائیک و استفاده از سیستم پسماندهای آلی برای فروشگاه بزرگ در حال تاسیس [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 85-90]
 • شکوری، مهدی پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی در یک واحد پتروشیمی براساس رویکردهای بین المللی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 107-112]
 • شکوری، مهدی توسعه شاخص عملکرد انرژی یک واحد پالایش نفت با استفاده از تحلیل رگراسیون و مدل سازی چند متغیره [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 152-156]

ص

 • صیدآبادی، لیلا امکان سنجی فنی – اقتصادی استفاده از سیستم تجدیدپذیر جهت پیش‌گرم‌سازی گاز ورودی به ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز CGS (مورد مطالعاتی: ایستگاه CGS گاز استان قزوین) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 20-24]
 • صیدآبادی، لیلا مطالعه امکان سنجی استفاده از سیستم های تولید همزمان توان و حرارت در واحدهای تصفیه‌خانه‌ فاضلاب [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 33-38]
 • صیدآبادی، لیلا مطالعه کاربرد سیستم فتوولتائیک و استفاده از سیستم پسماندهای آلی برای فروشگاه بزرگ در حال تاسیس [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 85-90]

ع

 • عابدی، رؤیا آتشسوزی در جنگل (بررسی علل، آسیب‌ها و مزایا) [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 183-187]
 • عبداللهی لویه، پرستو بررسی کاربری اراضی شهری به منظور برنامه‌ریزی هدفمند و پایداری محیط زیست شهری (مطالعه موردی: شهر پاکدشت) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 270-279]
 • عنانی، یاور موافقت نامه پاریس و روند کاهش انتشار در صنعت برق ایران [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 139-144]

ف

 • فاضلی، آتیلا تحلیل اقتصادی و محیط زیستی سیستم نوین هوشمند گرمایش مرکزی ساختمان بر پایه بهینه سازی انتشار آلاینده ها [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 188-199]
 • فرح گل، پوریا برآورد تابع تقاضای مصرف بنزین در ایران با تاکید بر هدفمندی یارانه ها [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 200-211]
 • فهیم، جواد تحلیل موانع پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی (ISO50001) در صنایع خودروسازی مطالعه‌ی موردی (ایران‌خودرو) [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 212-221]
 • فهیم، جواد رتبه‌بندی موانع پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی (ISO 50001) در صنایع دفاعی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 242-250]

ق

 • قنواتی، حسین تعیین توان تولیدی نیروگاه بیوگاز سوز پسماند شهری (مطالعه موردی محل دفن آمل) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 68-73]

ک

 • کاووسی، اله ‌بخش بررسی رایطه مصرف انرژی با انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش دمای کرۀ زمین [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 290-295]
 • کاووسی، اله ‌بخش Environmental Pollution Caused by the use of Fossil Fuels in Architecture and the Need for Renewable Energy [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 314-319]
 • کنی، علیرضا تحلیل انرژی و اگزرژی آب شیرین کن MED-TVC با استفاده از سیستم تولید توان آلام در جزیره کیش [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 39-45]
 • کیوانفر، محمد بررسی سیاست های انرژی تجدیدپذیر کشور ترکیه در مقایسه با اتحادیه اروپا [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 25-32]

گ

 • گازرانی، فریدون بررسی کاربری اراضی شهری به منظور برنامه‌ریزی هدفمند و پایداری محیط زیست شهری (مطالعه موردی: شهر پاکدشت) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 270-279]
 • گمار، زهرا موافقت نامه پاریس و روند کاهش انتشار در صنعت برق ایران [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 139-144]

م

 • مردانی، شیما مروری بر روش‌های متعارف و نوین حذف نیترات از آب آشامیدنی در مقیاس کامل [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 74-84]
 • مردانی، شیما اهمیت انتخاب فرآیند تصفیه بخش لجن در کاهش مصرف انرژی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 101-106]
 • مصطفوی ثانی، مصطفی مدلسازی هاب انرژی برای تامین نیازهای آب، حرارت و برق یک کارخانه سیمان [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 157-173]
 • ملایونسی، شبنم حذف لکه‌های نفتی و شبیه‌سازی فرآیند تقطیر اتمسفری آن [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 296-304]
 • موحدی راد، سلمان مروری بر فناوری سردسازی اجکتوری و کاربردهای آن [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 251-269]

ن

 • نائیجی، اسفندیار تعیین توان تولیدی نیروگاه بیوگاز سوز پسماند شهری (مطالعه موردی محل دفن آمل) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 68-73]
 • نجفیان، امیرحسین مروری بر فناوری سردسازی اجکتوری و کاربردهای آن [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 251-269]
 • نورپور، علیرضا آنالیز حرارتی و تامین گرمایش هاضم بیهوازی مزوفیلیک با خوراک کودگاوی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 11-19]
 • نورپور، علیرضا تحلیل انرژی و اگزرژی آب شیرین کن MED-TVC با استفاده از سیستم تولید توان آلام در جزیره کیش [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 39-45]
 • نورپور، علیرضا CFD analysis for evaluating agitation via mixer in a cattle manure anaerobic digestion [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 46-58]
 • نورپور، علیرضا مدل سازی و ارزیابی سهم انتشار آلاینده های NOX و CO خروجی از دودکش یک کارخانه تولید ایزوگام روی منطقه اطراف ( مطالعه موردی: دلیجان) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 91-100]
 • نورپور، علیرضا بررسی وضعیت آتش‌سوزی طبیعی جنگل ها در سناریوهای تغییر اقلیم IPCC [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 228-231]

و

 • وفایی، حمیدرضا ارزیابی اگزرژی و بهینه سازی اگزرژی-اقتصادی برج بین المللی تهران [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 122-131]