اهداف و چشم انداز

نشریه علم و صنعت روز با هدف انتشار دستاوردهای محققان، پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و صنعتگران در حوزه انرژی بویژه انرژیهای نوین و تجدیدپذیر منتشر می شود. دست اندرکاران نشریه در نظر دارند با هدف توسعه و پیشبرد اهداف و برنامه های کلان و خرد جامعه انرژی کشور، نسبت به اطلاع رسانی هرچه بهتر و سریعتر از آخرین دستاوردهای حوزه های ذیربط ایفای نقش نمایند.

محورهای مورد نظر این نشریه عبارتند: انرژیهای تجدیدپذیر (خورشیدی، یادی، بیوگاز، زمین گرمایی، امواج)، انرژیهای هیدرولیکی و آبی، انرژیهای فسیلی با رویکردهای نوین صنعتی، فناوریهای نوین در صنایع انرژیهای تجدید پذیر، فناوریهای نوین بهره وری و بهینه سازی انرژی، ساختمانهای انرژی صفر، اقتصاد انرژی و زمینه های مرتبط.