کلیدواژه‌ها = "انرژی بادی کایت"
توسعه ی انرژی تجدیدپذیر در نروژ

دوره 2، شماره 3، آبان 1399، صفحه 280-289

نیلوفر روزی طلب