مدل سازی ردپای کربن در نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F با بویلر سه فشاره با تمرکز بر روی تأثیر فشار درام ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده

اثرات تغییرات اقلیم بر روی ساکنان کره زمین روزبه‌روز بیشتر می شود. برای مبارزه با گرمایش جهانی 2 روش که دارای هم‌زمانی می باشند مدنظر دانشمندان می‌باشد. اولین آن استفاده از تکنولوژی‌های به‌روز در کاهش انتشار در متوقف کردن یا حداقل کند کردن روند افزایش درجه حرارت زمین می ‌باشد و روش دوم افزایش تاب‌آوری ساکنان زمین در این خصوص می‌باشد. ایران ازنظر انتشار دی‌اکسید کربن در جمع ده کشور اول جهان می باشد و مطابق کنوانسیون بین‌المللی برنامه جامع جهت کاهش انتشار تا 40 % بر اساس سناریوی BAU که می‌تواند تا سال 2030 به 12% افزایش پیدا کند را ارائه نموده است. با توجه به اینکه در ایران نیز مانند بیشتر کشورهای جهان بیشتر سهم برق تولیدی بر عهده نیروگاه‌های در بین نیروگاه‌های حرارتی سیکل های ترکیبی که دارای راندمان بالاتری می‌باشند موردتوجه قرار دارند. ارتقا توربین ها از کلاس E به کلاس F و استفاده از بلویلرهای سه فشاره با مصرف سوخت تقریباً مشابه توان بیشتری قابل استحصال است. توان بیشتر با مصرف سوخت ثابت موجب کاهش ردپای کربن خواهد شد. در سیکل های ترکیبی، عملکرد و پارامترهای بویلر مانند فشار و دبی جرمی درام ها، پینچ به‌عنوان مهم‌ترین عضو سیکل ترکیبی‌ها دارای اهمیت می‌باشد. پارامترهای نظیر فشار درام های بویلر و همچنین پینچ می تواند ازجمله تأثیرگذارترین پارامترها در تعیین توان خروجی توربین بخار و ردپای کربن برق تولیدی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها